PŮJČOVNÍ ŘÁD

                                                                                        Úvodní ustanovení                                                                                             Zapůjčení je přesně definováno nájemní smlouvou (objednávkou), která obsahuje seznam zapůjčeného zboží, cenu půjčovného, cenu vratné zálohy a termín zkoušky nebo zapůjčení a vrácení určený datem.

                                                                                     Všeobecné podmínky

 Zboží se půjčuje nájemci na základě předloženého občanského průkazu.

Při rezervaci se od něj vybírá záloha 50 % z celkové ceny předmětu.

V případě odstoupení od smlouvy(, nebo nevyzvednutí zboží se mu záloha nevrací.

Propadá ve prospěch půjčovny na úhradu režijních nákladů.

Doplatek nájemce hradí při vyzvedávání věcí, spolu s vratnou zálohou (kaucí ).Ta se mu vrací v plné hodnotě při vrácení nepoškozeného zboží.

A to ve výši:

       svatební šaty         2 000 Kč

       společenské šaty   1 000 Kč

       obleky                   1 000 Kč

Při nevrácení zboží, jeho zničení, poškození či ztrátě, jsme oprávněni nevrátit nájemci vratnou zálohu a požadovat úhradu až do výše pořizovací hodnoty zboží.

Nájemce  v objednávce svým podpisem potvrzuje, že souhlasí s půjčovním řádem a zavazuje se ke všem povinnostem z něj vyplývajícím.

Při vyzvedávání potvrzuje podpisem převzetí zboží a složení vratné zálohy.

Nájemce  nesmí vypůjčené věci jakýmkoliv způsobem upravovat, ošetřovat, prát, žehlit... V ceně pronájmu je čistírna-(po běžném znečištění).Za každé další jedno čištění se účtuje částka 500 Kč.

Vrátí-li zboží po době dohodnuté, činní pokuta za každý další den prodlení 200 Kč.

Při převzetí doporučujeme vypůjčené věci zkontrolovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

První zkoušení, v délce jedné hodiny, je u nás zcela zdarma.

Za každé další zkoušení, v délce jedné hodiny, se již účtuje  poplatek ve výši 390 Kč.

Při zkoušení šatů na objednání, mimo naši pracovní dobu, se účtuje poplatek 300 Kč.

Focení je povoleno pouze u jednoho vámi vybraného zboží, u něhož bude složena záloha.

Při ztrátě obalu účtujeme 250 Kč a 50 Kč za naše ramínka s logem.

Výměna již zamluvených společenských šatů za jiné, je zpoplatněna částkou 200Kč a svatebních šatů 500 Kč.

Další úpravy šatů jsou zpoplatněny částkou za každý jeden úkon 100 Kč.

Všechny naše šaty na půjčení se doupravují na 2-3 cm nad zem. Při neúpravě délky se vratná záloha zvyšuje na dvojnásobek.