PŮJČOVNÍ ŘÁD

                                                                                        Úvodní ustanovení                                                                                             Zapůjčení je přesně definováno nájemní smlouvou (objednávkou), která obsahuje seznam zapůjčeného zboží, cenu půjčovného, cenu vratné zálohy a termín zkoušky nebo zapůjčení a vrácení určený datem.

                                                                                     Všeobecné podmínky

 Zboží se půjčuje nájemci na základě předloženého občanského průkazu.

Při rezervaci se od něj vybírá záloha 50 % z celkové ceny půjčovného , jím vybraného zboží.

V případě odstoupení od smlouvy, nebo nevyzvednutí zboží se mu záloha nevrací.

Propadá ve prospěch půjčovny na úhradu režijních nákladů.

Doplatek nájemce hradí při vyzvedávání věcí, spolu s vratnou zálohou (kaucí)

Výše vratné zálohy(kauce):

       svatební šaty         5 000 Kč

       společenské šaty   2 000 Kč - 4 000 Kč

       obleky                   3 000 Kč

Při nevrácení zboží, jeho zničení, poškození či ztrátě, jsme oprávněni zákazníkovi odečíst z vratné zálohy(kauce):

  1. Opravitelné zboží - materiál a krejčovskou práci.

  2. Neopravitelně zboží - vratná záloha(kauce) propadá na nákup nového zboží.

Nájemce  v objednávce svým podpisem potvrzuje, že souhlasí s půjčovním řádem a zavazuje se ke všem povinnostem z něj vyplývajícím.

Při vyzvedávání potvrzuje podpisem převzetí zboží a složení vratné zálohy.

Nájemce  nesmí vypůjčené věci jakýmkoliv způsobem upravovat, ošetřovat, prát, žehlit... V ceně pronájmu je čistírna-(po běžném znečištění).Za každé další jedno čištění se účtuje částka 500 Kč.

Vrátí-li zboží po době dohodnuté, činní pokuta za každý další den prodlení 1000 Kč.

Při převzetí doporučujeme vypůjčené věci zkontrolovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Zkoušení je u nás zpoplatněno částkou 290Kč/1h (jedná se o poplatek za čištění šatů, desinfekci a amortizaci)

Při závazné rezervaci šatů se tento poplatek NEPLATÍ. (Od poplatku je zákazník  osvobozen v den, kdy dojde k závazné rezervaci šatů)

Za každou další započatou hodinu (platí i pro znovuzkoušení) se účtuje poplatek 290Kč.

Lze se objednat i mimo naši pracovní dobu za jednorázový poplatek 290 Kč.

Při ztrátě obalu účtujeme 250 Kč a 50 Kč za naše ramínka s logem.

Výměna již zamluvených šatů za jiné, je zpoplatněna částkou 500 Kč.

Další úpravy šatů jsou zpoplatněny částkou za každý jeden úkon 100 Kč.

Platnost od 1.8.2021   v Ústí nad Labem                                  salon Tery